Публікація

БЮЛЕТЕНЬ Української Гельсінської спілки з прав людини „Законодавча діяльність Верховної Ради України у сфері прав людини” (Випуск № 26, огляд законопроектів за період 19.02.2007 – 23.02.2007)

Основними тенденціями парламентської активності парламенту у сфері прав людини стали:

– прийнято Верховною Радою України Закон України „Про Державний реєстр виборців”;
– Закон України „Про захист персональних даних” направлено на доопрацювання;
– Комітет з питань правосуддя рекомендує парламенту прийняти за основу проекти законів про внесення змін до Закону “Про судоустрій України” та “Про статус суддів”.

Законопроекти зареєстровані у Верховній Раді України за період 19.02.2007-23.02.2007 р.:

1. Проект Закону про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України (щодо процедури вирішення корпоративних спорів). (№ 3192 від 19.02.2007 р., подання – народних депутатів – Шустік О.Ю.(БЮТ), Фесенко Л.І.(Партія Регіонів), Мірошниченко Ю.Р. (Партія Регіонів)).
Цей законопроект направлений на вдосконалення корпоративного законодавства, яке б запобігало поширенню рейдерства в Україні. Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ з питань приватизації та з корпоративних спорів” № 483-V від 15 грудня 2006 року зроблено першу спробу врегулювати розв’язання, розв’язування дану проблему шляхом віднесення всіх справ річ по спорах, пов’язаних з діяльністю господарських товариств товариство, за винятком трудових спорів спір, до підвідомчості підпорядкованість господарських судів за місцезнаходженням товариства, щодо якого виник корпоративний спір. Але це не достатньо для того щоб ефективно боротися з рейдерством, тому цим законопроектом пропонується вдосконалити механізм боротьби з цим негативним явищем, яке посягає на право мирно володіти своїм майном.

2. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”. (№ 2479 від 20.02.2007 р., подання – народний депутат – Самойлик К.С. (Комуністична партія України)).
Цей законопроект ставить своєю метою удосконалити існуючу систему соціальної роботи з дітьми, молоддю та сім’ями в України та врегулювати організаційно-правові засади її здійснення. Водночас багато його норм потребують уточнення, конкретизації та узгодження з нормами чинного законодавства.

3. Проект Закону про внесення змін до статей 155,156 Кримінального Кодексу України (щодо розбещення неповнолітніх). (№ 3215 від 21.02.2007 р., подання – народних депутатів – Левченко К.Б.(Наша Україна), Малишев В.С.(Партія Регіонів), Шпиг Ф.І. (Наша Україна)).
Цей законопроект спрямовано на уточнення кола осіб, які є суб’єктами даного злочину, що в подальшому допоможе більш повно та ефективно захищати та відновлювати прав дітей, що порушені під час скоєння злочину, передбаченого ст. 155, 156 Кримінального кодексу України.

4. Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2007 рік” (щодо збільшення розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати). (№ 3068-1 від 19.02.2007 р., подання – Президент України).
Цим законопроектом пропонується виконати Постанову ВР України щодо збільшення розміру прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати.

Закони і постанови прийняті Верховною Радою України 19.02.2007-23.02.2007 р.:

1. Проект Закону № 2463 про внесення змін до Закону України “Про виконавче провадження” (щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини) (вiд 01.11.2006 № 7755/0/2-06 вручено 14.11.2006, подання Комітету – 19.12.2006). Прийнято в цілому 20.02.2007 р.
За:251 Проти:0 Утрималися:2 Не голосували:187 Всього:440
Підтримали: Комуністична партія України, Регіони України, Соціалістична партія України.
Не підтримали: Наша Україна, БЮТ.
Законопроектом пропонується закривати виконавче провадження, яке здійснюється за рішенням українського суду, у разі, коли це рішення фактично виконане під час виконання рішення Європейського суду з прав людини, а також уточнюється назва Закону України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”, згідно з яким виконуються рішення Європейського суду з прав людини. Таким чином, мають бути узгоджені між собою норми Законів України щодо виконання рішень судів – “Про виконавче провадження” та “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини”.

2. Проект Закону № 2566 про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України (проект н.д. С.Ківалова вручено 28.11.2006, подання Комітету – 09.01.2007). Прийнято в першому читанні 20.02.2007 р.
За:244 Проти:2 Утрималися:2 Не голосували:192 Всього:440
Підтримали: Комуністична партія України, Регіони України, Соціалістична партія України.
Не підтримали: Наша Україна, БЮТ.
Цим законопроектом пропонується запровадити у господарському процесі порядку, за яким право касаційного оскарження виникає лише після перегляду рішення суду в апеляційному порядку.
У той же час примусове встановлення обов‘язкових стадій перегляду кожної справи не відповідає ст. 129 Конституції України, за якою до основних засад судочинства віднесено, зокрема, забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом. А відповідно цим звужується право громадян на доступ до правосуддя. Потрібно розуміти, що конституційна вимога забезпечення апеляційного та касаційного оскарження полягає не у встановленні обов‘язковій послідовності стадій апеляційного та касаційного перегляду кожної справи, а у забезпеченні сторонам спору можливості оскаржити прийняте судове рішення як у апеляційному, так і касаційному порядку за вибором сторони залежно від обставин справи.

3. Проект Закону № 2030 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо міноритарних акціонерів) (проект н.д. Ю.Тимошенко вручено 12.09.2006, подання Комітету про доопрацювання – 21.11.2006). Рішення не прийнято.
За:92 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:347 Всього:439
Підтримали: БЮТ
Не підтримали: Наша Україна, Комуністична партія України, Регіони України, Соціалістична партія України.
Цей законопроект в цілому спрямований на подальше вдосконалення чинного законодавства про господарські товариства, зокрема, на посилення захисту прав та інтересів міноритарних акціонерів. У ньому запроваджуються викуп акцій у міноритарних акціонерів у разі зосередження 90% акцій у одного акціонера, обов‘язковий викуп акцій у акціонера, який голосував проти певного рішення загальних зборів, забезпечення акціонерам доступу до інформації про діяльність товариства та деякі інші.

4. Проект Закону № 2539 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення законодавства України щодо протидії насильству в сім’ї) (проект н.д. К.Левченко вручено 16.11.2006, подання Комітету – 21.12.2006). Прийнято в першому читанні 22.02.2007 р.
За:363 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:77 Всього:440
Підтримали: Регіони України, Комуністична партія України, Наша Україна, БЮТ, Соціалістична партія України.
Цей законопроект спрямований на удосконалення законодавства у сфері попередження насильства в сім’ї шляхом урізноманітнення форм роботи з жертвами сімейного насильства, запровадження нових видів адміністративних стягнень, зокрема, зобов’язання проходити курс лікування від алкоголізму для осіб, які чинять насильство в сім’ї, створення притулків для жертв цього насилля, а також проведення корекційної роботи з особами, схильними до насильства в сім‘ї.

5. Проект Закону № 2294 про внесення змін до Закону України “Про судоустрій України” щодо забезпечення касаційного розгляду цивільних справ (друге читання) (вручено 21.02.2007). Прийнято в цілому 22.02.2007 р.
За:352 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:88 Всього:440
Підтримали: Регіони України, Комуністична партія України, Наша Україна, БЮТ, Соціалістична партія України.
Нагадаємо цей законопроект передбачає особливу процедуру касаційного розгляду цивільних справ, коли таку касацію будуть проводити не тільки Верховний суд України але й колегії при апеляційних судах.

6. Проект Закону № 0901 про Державний реєстр виборців (друге читання) (вручено 20.02.2007). Прийнято в цілому 22.02.2007 р.
За:331 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:108 Всього:439
Підтримали: Регіони України, Комуністична партія України, Наша Україна, БЮТ, Соціалістична партія України.
Законопроект передбачає створення єдиного Державного реєстру виборців, до якого заносяться персональні дані осіб, які володіють правом голосу, і який буде використовуватись при складанні списків виборців під час проведення виборів та референдумів будь-якого рівня.

7. Закон України № 0808 “Про захист персональних даних” з пропозиціями Президента України від 30.01.2007 (вручено 06.02.2007, подання Комітету одержано 07.02.2007). Прийнято рішення про направлення на доопрацювання.
За:232 Проти:0 Утрималися:1 Не голосували:189 Всього:422
Підтримали: Комуністична партія України, Регіони України, Соціалістична партія України.
Не підтримали: Наша Україна, БЮТ.
Нагадаємо що на цей законопроект Президентом вже декілька разів було накладено вето.

8. Проект Постанови № 3033 про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та свідоцтво про народження” (проект н.д. В.Грицака вручено 06.02.2007). Прийнято в цілому 23.02.2007 р.
За:233 Проти:13 Утрималися:2 Не голосували:189 Всього:437
Підтримали: Комуністична партія України, Регіони України, Соціалістична партія України.
Не підтримали: Наша Україна, БЮТ.
Поданим проектом Постанови передбачається запровадити затвердження Верховною Радою України Положення не тільки про паспорт громадянина України та свідоцтво про народження, а й Положення про паспорт громадянина України для виїзду за кордон, проект якого додається.

9. Проект Закону № 0052 про ратифікацію Протоколу про збереження біорізноманіття та ландшафтів Чорного моря до Конвенції про захист Чорного моря від забруднення (вiд 24.11.2006 № 8371/0/2-06 вручено 30.11.2006, подання Комітету – 06.02.2007). Верховна Рада ратифікувала Протокол 22.02.2007 р.
За:314 Проти:0 Утрималися:3 Не голосували:124 Всього:441
Підтримали: Наша Україна, Комуністична партія України, Регіони України, Соціалістична партія України.
Не підтримали: БЮТ .
Протокол до Конвенції про захист Чорного моря від забруднення має на меті сприяння збереженню біологічного різноманіття та ландшафтів Чорного моря шляхом здійснення на державному та міждержавному рівнях скоординованих дій, спрямованих на удосконалення системи управління районами біологічної та ландшафтної цінності Чорного моря, відновлення та відродження деградованих територій, які раніше мали високу цінність із точки зору біологічного та ландшафтного різноманіття, інформування громадськості про цінність заповідних територій, видів морських ресурсів та ландшафтів, проведення наукових досліджень із відповідних питань.

Робота комітетів Верховної Ради України за період 19.02.2007-23.02.2007 р.:

1. Комітет з питань свободи слова та інформації рекомендує парламенту відхилити проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення неупередженого ставлення засобів масової інформації до свободи політичних дебатів”.

2. Комітет з питань європейської інтеграції підтримує проект закону “Про ратифікацію Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі”.
На засіданні комітету визначалось, що ухвалення законопроекту (реєстр.№0059) створить правове підґрунтя для участі України в реалізації положень Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі (СОЗ) в контексті світового процесу щодо міжнародного управління хімічними речовинами. Стокгольмська конвенція спрямована на охорону життя та здоров’я людини, захист довкілля від стійких органічних забруднювачів. Документ передбачає створення системи нових найменувань СОЗ, які можуть бути визначені як небезпечні для життя та здоров’я людини і довкілля.

3. Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації підтримує проект закону “Про мораторій на відчуження від редакцій державних та комунальних засобів масової інформації приміщень та майна”.

4. Комітет з питань правосуддя рекомендує парламенту прийняти за основу проекти законів про внесення змін до Закону “Про судоустрій України” та “Про статус суддів”.
Нагадаємо, що законопроектами (реєстр. №№2834, 2835) пропонується удосконалити систему судового устрою та поліпшити якість кадрового забезпечення суддівського корпусу.

5. Комітет з питань науки і освіти рекомендує парламенту відхилити проект закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (щодо бюджетного фінансування загальноосвітніх закладів).
Проектом, зокрема, пропонується поширити гарантії держави педагогічним, науково-педагогічним працівникам та іншим категоріям працівників навчальних закладів, визначені ст.57 Закону “Про освіту” на педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів будь-якої форми власності. Члени Комітету пропонують відхилити законопроект №3014 як такий, що містить низку недоліків. На думку народних депутатів, при переведенні всієї системи освіти на бюджетне фінансування, виникає питання доцільності існування недержавних навчальних закладів як таких взагалі.

6. Комітет з питань економічної політики рекомендує парламенту прийняти за основу проект закону про внесення змін до Закону “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень”.

7. Комітет з питань свободи слова та інформації рекомендує парламенту відхилити проект закону про внесення змін до Закону “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”.

8. Комітет з питань правосуддя розглянув проект Закону “Про судовий лад України”. Члени Комітету вирішили, що окремі положення законопроекту необхідно включити в законопроект про внесення змін до Закону “Про судоустрій України” (реєстр.№№2834) під час його підготовки до другого читання.

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: