Публікація

Звернення УГСПЛ щодо необхідних змін для захисту прав і свобод

Євромайдан загострив усі проблеми дотримання прав людини та основоположних свобод в Україні.

Ми відзначаємо, що переважна більшість порушень прав людини відбувалась через відсутність серйозних стримуючих та контрольних механізмів у владі та законодавчому незабезпеченні фундаментальних прав і свобод.

Тому ми пропонуємо негайно розпочати реформи для захисту прав людини та основоположних свобод, зокрема, вимагаємо здійснити наступні кроки:

 1. При розробці нової Конституції привести у відповідність до міжнародних стандартів розділи про засади конституційного ладу, про права людини та основоположні свободи, про вибори та референдуми; ввести розділ «Громадянське суспільство»; визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.
 2. Щодо розвитку інституцій:
 • Завершити судову реформу, забезпечуючи незалежність та відповідальність суддів, а також виконання державою судових рішень
 • Розширити обсяг надання безоплатної правової допомоги держави і передати функцію представництва інтересів громадянина або держави в суді від прокуратури до системи безоплатної правової допомоги
 • Здійснити реформу системи кримінальної юстиції на основі концепції, ухваленої в квітні 2008 року, зокрема:
 • Здійснити докорінну реформу міліції на основі поваги до прав людини, демілітаризації та децентралізації;
 • Завершити реформу прокуратури;
 • Здійснити реформу СБУ та інших спецслужб;
 • Здійснити реформу Державної пенітенціарної служби;
 • Продовжити процес створення та впровадження ювенальної юстиції.
 • Забезпечити ефективний контроль громадськості за правоохоронними органами, зокрема, через діяльність громадських рад, обов’язкових консультацій з громадськістю щодо визначених питань, щорічних публічних звітів СБУ, МВС та інших правоохоронних органів щодо дотримання в своїй діяльності прав людини, що має включати інформацію: щодо оперативно-розшукових заходів, які обмежують права людини (негласні обшуки, прослуховування телефонів та комунікацій тощо), кількості затримань, здійснених інших оперативних і слідчих дій, передбачених законами, кількість кримінальних проваджень та кількості осіб, котрим оголошена підозра у вчиненні злочинів тощо.
 1. Законодавчо забезпечити можливість перегляду Верховним Судом України кримінальних справ, щодо яких є обґрунтовані сумніви в законності вироків і переглянути резонансні справи паламарів, Рафальського, Панасенка, Суслова, Орлова, макіївських терористів та інших осіб, котрі відбувають покарання за вироками, що набрали законної сили.
 2. Забезпечити обов’язковість для виконання рішень Комітету ООН з прав людини, Комітету ООН проти катувань, Комітету ООН з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок та інших комітетів ООН, що мають компетенцію розглядати індивідуальні скарги. Ратифікувати 3-й додатковий протокол Конвенції ООН про права дитини, який створює можливості для дітей подання індивідуальних скарг.
 3. У сфері свободи вираження поглядів:
 • Створити на підставі закону громадське телебачення та радіомовлення на базі телеканалу УТ-1 та Національної радіокомпанії України з гарантіями незалежності редакційної політики відповідно до міжнародних стандартів;
 • Законом заборонити створення державних ЗМІ та визначити процедуру роздержавлення усіх державних ЗМІ шляхом їх приватизації колективами, продажу або ліквідації;
 • Привести у відповідність міжнародним стандартам та між собою закони «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» та інші, після чого привести у відповідність до цих базових законів усе інформаційне законодавство;
 • Скасувати закон «Про захист суспільної моралі»;
 • Скасувати закон «Про державну підтримку засобів масової інформації                  та соціальний захист журналістів»;
 • Скасувати дозвільний порядок державної реєстрації друкованих ЗМІ;
 • Ліквідувати Державний комітет з питань радіо та телебачення.
 1. У сфері виборчих прав та референдуму:
 • Прийняти Виборчий кодекс;
 • Змінити систему виборів до парламенту на пропорційну систему з відкритими регіональними списками;
 • Внести зміни до законодавства, котрими зняти обмеження для участі політичних партій у виборах, зокрема, щодо часу створення партії;
 • Знизити прохідний бар’єр до парламенту до 3% голосів виборців;
 • Прийняти новий закон про всеукраїнський та місцевий референдум та інші форми прямої демократії, наприклад, передбачити органи влади обов’язково розглядати проекти рішень, що підтримані певною кількістю громадян;
 • Законодавчо передбачити ефективну процедуру відкликання місцевого голови та депутатів місцевих рад;
 • Встановити адміністративну відповідальність депутатів за голосування не власною карткою із покаранням «громадські роботи».
 1. У сфері свободи об’єднань:
 • Скасувати адміністративну відповідальність за діяльність незареєстрованих громадських об’єднань (ст. 186-5 Кодексу про адміністративні правопорушення);
 • Переглянути податкове законодавство щодо надання пільг для отримання неприбутковими організаціями коштів від фізичних та юридичних осіб для  здійснення суспільно-важливої неприбуткової діяльності.
 1. У сфері свободи мирних зібрань:
 • Скасувати дозвільний порядок проведення мирних зібрань релігійним організаціям (ч.5 ст. 21 закону про свободу совісті та релігійні організації);
 • Розробити окремий закон щодо визначення обов’язків органів влади під час проведення мирних зібрань;
 • Скасувати ст. 185-1 та 185-2 Кодексу про адміністративні правопорушення.
 1. Об’єднати галузеві державні архіви СБУ, МВС та інші в частині архівного фонду, створеного до 1 грудня 1991 року, в Архів національної пам’яті і включити його до системи архівних установ України, забезпечити доступ до цих архівних фондів на основі окремого закону.
 2. Ухвалити закон про люстрацію і провести її за такими критеріями:
 • Приналежність до керівництва обласних комітетів КПРС та ЦК КПРС, обласних комітетів ЛКСМУ та ЦК ЛКСМУ до 19 серпня 1991 року;
 • Приналежність до служби в 5-му управлінні КДБ УРСР та КДБ СРСР у якості штатних працівників та негласних агентів КДБ;
 • Грубі порушення прав людини та основоположних свобод в 1992-2014 рр.;
 • Участь посадових осіб держави – чиновників 1 та 2 рангу в корупційних діях.
 1. Скасування закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та зупинення виділення коштів на виконання цього закону; розробити нові закони щодо документів, котрі посвідчують особу, а також визначити новий порядок здійснення реєстрації громадян за місцем проживання.
 2. Здійснити справжню реформу системи реєстрації майнових прав з безумовною повною відкритістю реєстру нерухомого майна, земельного кадастру, тощо
 3. Внесення змін до законодавства щодо протидії усім формам дискримінації.
 4. У сфері соціально-економічних прав:
 • здійснити поділ соціальних виплат на ті, що визначенні як реалізація соціально-економічних прав та ті, що є наслідком зайняття певних посад чи отримання певних привілеїв. Законодавчо визначити, що соціальні виплати, котрі визначаються в залежності від зайнятої посади чи отриманого привілею можуть обмежуватися в залежності від економічної ситуації в країні. Заборонити скорочувати чи  не забезпечувати фінансування витрат, що спрямовуються на реалізацію соціально-економічних прав громадян (наприклад, що стосуються бідних, вразливих верств населення, людей з інвалідністю тощо). Здійснити акцент соціальної політики на адресну допомогу тим, хто її потребує;
 • включити недержавні організації на засадах рівного партнерства в систему надання соціальних послуг.
 1. У сфері трудових прав:
 • розробити та ухвалити новий Кодекс законів про працю, концепція якого не повинна передбачати пріоритет інтересів працедавця перед інтересами робітників;
 • змінити практику приватизації підприємств без безпосередньої участі працівників у процесі приватизації та без участі працівників у суттєвій частці майна;
 • забезпечити рівні права усіх профспілок в системі контролю за діяльністю адміністрації підприємств, у розробці та прийнятті колективних договорів; за відмову у реєстрації та дискримінацію незалежних профспілок передбачити відповідну адміністративну та кримінальну відповідальність.
 1. Ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду та внести відповідні зміни до Конституції з метою визнання його юрисдикції.
 2. Здійснити реформи, спрямовані на виконання пілотних та квазіпілотних рішень Європейського суду з прав людини щодо України.

Усі реформи повинні відбуватися із дотриманням міжнародних стандартів та з урахуванням висновків Венеціанської комісії Ради Європи.

Більшість із запропонованих змін не тільки не вимагають додаткових ресурсів, але й навпаки скорочують витрати державного бюджету, що є дуже важливим в умовах економічної кризи. Також багато пропозицій можуть бути на початковому етапі підтримані за рахунок залучення міжнародної благодійної та технічної допомоги.

Зі своєї сторони, ми готові надавати безкоштовну консультативну допомогу у підготовці рішень для виконання цих завдань.

Ми повинні зробити все можливе, щоби війна держави проти народу в Україні більше ніколи не повторилася.

Микола Козирєв, голова правління УГСПЛ

Аркадій Бущенко, виконавчий директор УГСПЛ

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: