Публікація

Поновлення на роботі в разі незаконного звільнення

Якщо Ви вважаєте, що Ваше звільнення з роботи, незалежно від підстав припинення трудового договору або переведення на іншу роботу, є незаконним, то Ви можете:

Крок перший

Звернутися до особи, яка порушила Ваші права, з вимогою добровільно поновити Вас на попередньому місці роботи. Одночасно можна звернутися до Прокуратури зі скаргою щодо порушення ваших трудових прав та до відповідної територіальної державної інспекції праці для проведення перевірки додержання законодавства про працю на вашому підприємстві. У випадку виявлення порушень законодавства про працю, інспектор виносить роботодавцю припис про усунення відповідних порушень, а щодо посадової особи-порушника, складається та передається на розгляд суду протокол про притягнення її до адміністративної відповідальності.

Крок другий

Якщо це не допомогло, протягом одного місяця з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки на основі статей 232 та 235 Кодексу законів про працю (КЗпП), звертайтеся до суду з позовом про поновлення на роботі й оплату за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи. У разі пропуску цього строку з поважних причин, суд може ці строки поновити (стаття 234 КЗпП).

Також у судовому порядку ви можете вимагати відшкодування моральної шкоди у разі, якщо порушення ваших законних прав призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і вимагають від Вас додаткових зусиль для організації свого життя (стаття 2371 КЗпП).

Пам’ятайте!

Суд не може змінити підстави розірвання трудового договору чи скасувати накази роботодавця, проте може визнати звільнення незаконним і зобов’язати керівника підприємства поновити вас на роботі.

Знайте!

У разі визнання формулювання причини звільнення неправильним або таким, що не відповідає чинному законодавству, у випадках, коли це не тягне за собою поновлення працівника на роботі, суд зобов’язаний змінити формулювання у відповідності до закону. Якщо неправильне формулювання причини звільнення в трудовій книжці перешкоджало працевлаштуванню працівника, суд одночасно приймає рішення про виплату йому середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Пам’ятайте!

У разі затримки видачі трудової книжки з вини роботодавця працівникові також виплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу, оскільки це перешкоджає подальшому працевлаштуванню.

Знайте!

Згідно зі ст. 157 Цивільного процесуального кодексу суд розглядає справи про поновлення на роботі протягом розумного строку, але не більше одного місяця. У виняткових випадках, за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою може продовжити термін її розгляду, але не більше як на один місяць.

Якщо суд прийме рішення про поновлення Вас на роботі й оплату вимушеного прогулу, то воно підлягає негайному виконанню. Копія цього рішення повинна видатись Вам одразу, після прийняття судом рішення для пред’явлення його роботодавцю, який зобов’язаний видати наказ про Ваше поновлення на роботі й оплатити вимушений прогул. Якщо роботодавець відмовляється видати відповідний наказ і допустити Вас до роботи з наступного дня після винесення рішення, то, зазвичай, проводиться примусове виконання рішення суду за допомогою державного виконавця.

Поновлення на роботі за рішенням суду супроводжується прийняттям наказу про Ваше поновлення на роботі та внесенням змін до трудової книжки.

При цьому, моментом, з якого Вас слід уважати поновленим на роботі, є день видання наказу про звільнення, а не день винесення судом рішення. А це означає, що весь час вимушеного прогулу зараховується до трудового стажу і за весь цей час на Вашу користь стягується заробітна плата.

Знайте!

Середньомісячна заробітна плата обчислюється, виходячи з виплат за останні 2 календарні місяці роботи, що передують місяцю Вашого звільнення з роботи.

Нарахування виплат, що обчислюються із середньої заробітної плати за останні 2 місяці роботи, провадяться шляхом множення середньоденного (годинного) заробітку на число робочих днів або годин, а у випадках, передбачених чинним законодавством, – календарних днів, що мають бути оплачені за середнім заробітком. Середньоденна (годинна) заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом 2 місяців робочі (календарні) дні на число робочих днів (годин), а у випадках, передбачених законодавством, – на число календарних днів за цей період.

У разі підвищення відповідно до актів законодавства чи за рішеннями, передбаченими в колективних договорах (угодах), тарифних ставок і посадових окладів на підприємстві в розрахунковому періоді, за який зберігається середня зарплата, заробітна плата, включаючи премії та інші виплати, що враховуються при обчисленні середньої заробітної плати за проміжок часу до підвищення, коригується на коефіцієнт їх підвищення.

У випадку зміни тарифної ставки (посадового окладу) у зв’язку з Вашим переведенням на іншу вищеоплачувану роботу (посаду), присвоєнням вищого розряду тощо таке корегування середньої заробітної плати не проводиться.

Цікаво!

На практиці часто трапляється, що в день розгляду справи в суді роботодавець або уповноважений ним орган приймає наказ про Ваше поновлення на роботі. У такій ситуації, подальший розгляд справи залежить тільки від Ваших наступних дій. А Ви маєте право заявити клопотання про закриття провадження по справі або відкладення її слухання до з’ясування дійсних намірів власника. Якщо ж не приймете жодних дій, то суд буде змушений розглянути Ваш позов по суті і в разі визнання дійсного поновлення на роботі, відмовити у задоволені позову. Адже, сам по собі факт скасування наказу про звільнення не може слугувати підставою для припинення провадження по справі.

Пам’ятайте!

При розгляді справи про поновлення на роботі сторони мають право укласти мирову угоду. Але при її затвердженні суд повинен перевірити, чи не суперечить ця угода закону і чи не порушуються нею інтереси держави, права і охоронювані законом інтереси сторін. Зокрема, чи не позбавляєтеся Ви мировою угодою заробітної плати за час вимушеного прогулу, чи не звільняє ця угода винну особу від обов’язку відшкодувати заподіяну підприємству незаконним звільненням шкоду.

Навіть, затверджуючи мирову угоду, суд має право винести окрему ухвалу про виявлені при розгляді справи порушення закону й про усунення причин, що породжують ці порушення.

Знайте!

У разі визнання вашого звільнення законним, роботодавець повинен провести з вами повний розрахунок і видати належно оформлену трудову книжку в день звільнення. Якщо в день звільнення ви не працювали, то кошти мають бути виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення Вами вимоги про розрахунок.

У разі невиплати з вини роботодавця належних Вам сум при відсутності спору про їхній розмір, роботодавець повинен виплатити Вам ваш середній заробіток за весь час затримки або різницю в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи по день фактичного розрахунку (Статті 47, 116 та 117 КЗпП).

Якщо помітили помилку на сайті, будь ласка, виділіть текст та натисніть ctrl-enter.

Також може бути корисним

Приєднуйтесь

Робiмо велику справу разом!
Підтримати Стати волонтером Пройти стажування

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: