Що робити працівнику, коли йому не виплачують заробітну плату

Пам'ятайте!
- Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом (ст. 43 Конституції). Працівник має право на оплату своєї праці на підставі укладеного трудового договору (ст. 21 Закону «Про оплату праці»).
- Оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку; своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їхньої черговості (ст. 97 Кодексу законів про працю (КЗпП), ст. 15 і 24 Закону «Про оплату праці»)
- Заробітна плата повинна виплачуватися працівникові регулярно в робочі дні в строки, встановлені в колективному договорі, не рідше двох разів на місяць, не більше як через 16 календарних днів. Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні. Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки (ст. 155 КЗпП; ст. 24 Закону «Про оплату праці»). Затримка виплати заробітної плати навіть на один і більше днів є порушенням строків виплати згідно зі ст. 2411 КЗпП.
- У разі звільнення працівника, керівництво повинно провести з ним повний розрахунок, не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Якщо працедавець при звільненні працівника несвоєчасно провів з ним повний розрахунок, то відповідно до ст. 117 КЗпП, підприємство повинно виплатити працівникові його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку («вимушений прогул»).

Знайте!
У випадку затримки виплати заробітної плати працівник має право відповідно до ст. 34 Закону «Про оплату праці» звертатись до роботодавця з метою компенсування втрати частини заробітної плати в зв'язку із порушенням строків її виплати відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари й тарифів на послуги. Згідно із Законом «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати» підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання провадиться компенсація втрати частини заробітної плати своїм працівникам у будь-якому разі затримки виплати нарахованої заробітної плати на один і більше календарних місяців, незалежно від того, чи була в цьому вина роботодавця. У разі, якщо власник, або уповноважений ним орган, чи особа, відмовиться виплачувати компенсацію, працівник має право звернутися з позовом до суду про стягнення цієї компенсації.

Відповідальність за невиплату заробітної плати
Відповідно до статті 41 Кодексу про адміністративні правопорушення визначено адміністративну відповідальність за порушення встановлених термінів виплати заробітної плати, виплату її не в повному обсязі, що тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян-суб'єктів підприємницької діяльності від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
А згідно зі статтею 175 Кримінального кодексу за безпідставну невиплату заробітної плати громадянам більше ніж за один місяць, вчинену умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності, передбачається покарання у вигляді штрафу від 500 до 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Якщо невиплата вчинена внаслідок нецільового використання коштів, призначених для виплати заробітної плати, передбачається покарання у вигляді штрафу від 1 000 до 1 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Знайте!
Контроль за додержанням законодавства по оплаті праці на підприємствах здійснюють: Міністерство праці та його органи; органи Державної податкової інспекції; професійні спілки та інші органи та організації, що представляють інтереси найманих працівників, а також прокуратура.

Можливі дії працівника в разі невиплати йому заробітної плати
Якщо роботодавець затримує виплату заробітної плати, працівнику слід звернутись з письмовою заявою до працедавця з метою обґрунтування підстав затримки у виплаті коштів. Можна вказати роботодавцю, що це питання може вирішуватись в кримінальному судочинстві, а не цивільному. По-перше, роботодавець не бажає мати справу з правоохоронними органами, тим більше з прокурором (по цих справах досудове слідство провадиться слідчими прокуратури). По-друге, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до її притягнення до відповідальності цією особою здійснено виплату заробітної плати, а, отже, це буде ще одним стимулом для роботодавця виплатити вам належну заробітну плату якомога швидше.
При відмові виплатити заробітну плату або інші виплати, працівнику слід звернутися до прокуратури із заявою про невиплату заробітної плати та притягнення винних осіб до відповідальності.
Також можна звернутися до суду з позовом про стягнення заборгованої заробітної плати та відшкодування завданої її невиплатою шкоди. Відповідачем за такими позовами має бути підприємство, установа чи організація, а не керівник, який може бути притягнутий до відповідальності.
У заяві слід указати прохання до суду допустити негайне виконання рішення суду про присудження й виплату працівникові виплати заробітної плати, але не більше ніж за один місяць
Якщо заробітна плата вам нарахована, проте не виплачена, то ви можете звернутися до суду в порядку наказового провадження з метою отримання судового наказу про виплату заборгованості (ст. 95-106 Цивільного процесуального кодексу (ЦПК)). У разі прийняття заяви стягувача про видачу судового наказу суд у триденний строк видає судовий наказ по суті заявлених вимог. Видача судового наказу проводиться без судового засідання і виклику стягувача та боржника для заслуховування їх пояснень (ст. 102 ЦПК). Судовий наказ виконується в порядку виконання судового рішення.
У заяві про видачу судового наказу повинно бути зазначено: найменування суду, в який подається заява; ім'я (найменування) заявника та боржника, а також ім'я (найменування) представника заявника, якщо заява подається представником, їхнє місце проживання або місцезнаходження; вимоги заявника і обставини, на яких вони ґрунтуються; вартість майна у разі його витребування; перелік документів, що додаються до заяви.

Пам'ятайте!
Працівники за позовами про стягнення заробітної плати чи заявою про видачу судового наказу звільняються від сплати державного мита (ст. 4 Декрету Кабміну «Про державне мито»).
У справах про стягнення заробітної плати, компенсацій працівникам, вихідної допомоги, відшкодування за затримку їхньої виплати не підлягають оплаті при зверненні до суду і покладаються на сторони після розгляду справи судом витрати на інформаційно-технічне забезпечення (ст. 81 ЦПК).

Знайте!
Щоб поскаржитись на невиплату заробітної плати, можна зателефонувати на номер «гарячої» телефонної лінії Міністерства праці та соціальної політики з питань виплати заробітної плати: 8-800-287-12-30. Фахівці Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю беруть безпосередню участь у роботі гарячої лінії.

Виплата військовослужбовцю грошового забезпечення
Виплати грошового забезпечення військовослужбовцям здійснюються відповідно до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил та деяким іншим особам, затвердженою Наказом Міністра оборони від 11 червня 2008 року N 260. У разі виникнення спірних питань щодо нарахування належного грошового забезпечення фінансові органи до з'ясування (уточнення) у фінансовому органі вищого рівня порядку виплати здійснюють виплату безспірно належного військовослужбовцю грошового забезпечення.
Кодекс законів про працю не поширюється на військовослужбовців, але держава має вчасно й у повному обсязі здійснити всі грошові виплати. У випадку невиплати або затримки у виплаті грошового забезпечення ви можете скаржитися в Міністерство оборони або до суду в описаному вище порядку з вимогою сплатити заборгованість з урахуванням індексації.

Якщо рішення суду щодо невиплати заробітної плати не виконується
Ви отримали судове рішення чи судовий наказ про стягнення невиплаченої заробітної плати, проте вони не виконується. Тоді ви можете:
- Якщо ваш працедавець-боржник є в приватній власності: оскаржити дії чи бездіяльність державного виконавця по невиконанню вашого рішення. Скарга подається до суду, який видав виконавчий документ (статті 383-389 ЦПК). При цьому ви можете вимагати відшкодування моральної та матеріальної шкоди, завданої вам діями виконавця. Якщо суд визнає незаконними дії чи бездіяльність виконавця, а рішення суду надалі не буде виконуватися, то ви можете звернутися з заявою до Європейського суду з прав людини про порушення державою вашого права на справедливий суд (стаття 6 Конвенції про захист прав людини) та права на мирне володіння своїм майном (Перший протокол до Конвенції). Якщо ви раніше звернетеся до Європейського суду без оскарження дій виконавця, то ваша заява може бути визнана неприйнятною до розгляду.
- Якщо ваш працедавець-боржник є органом влади, державним підприємством (частка держави не менше 25 %) чи установою, то у вас немає ефективних засобів захисту вашого права. Тоді ви можете звернутися із заявою до Європейського суду з прав людини щодо порушення державою вашого права на справедливий суд та права на мирне володіння своїм майном.
Для звернення до Європейського суду з прав людини необхідно заповнити українською чи російською мовою відповідний формуляр. Звернення є безкоштовним.

коментарі

23.06.2014 | taniawalters2
Comprensibilmente, perché Orologi replica quattro anni di sviluppo sono stati necessari per sviluppare il meccanismo geniale Imitazioni Rolex - e spettacolare - visibile dallo sfondo trasparente. Dedicato alla bichronographe Rolex submariner motori sono meccanico carica manuale; sono tornato dalla corona al 4 (timbrato un’incisione della barca). Il motore dedicato all’esposizione delle ore e minuti è automatico.

02.09.2014 | abigail
In 2014 longchamp outlet, Jens Grede, 36, and Erik Torstensson, 35, the two London-based Swedes behind Frame Denim-who also helm über-creative agency Saturday Group and the industry glossy Industrie-set out to create the perfect jeans for fashion types. It took about a year, but they nailed it with Le Skinny de Jeanne, a mid-rise style with minimal branding and a perfect fit. Torstensson, being in the swiss replica watches business of image making, quickly recognized a problem with their business model: "You think of the whole girl, and you need to put something on top." So in July they released Grace MMXIII, a dress line, and this month they unveil Frame Shirt, a range of blouses available on Net-a-Porter. Their favorite is Le Classic, which comes in an oxford fabric for a relaxed yet sharp daytime look and also in silk for a sleek, sexy evening fit. Plus there are supima cotton tees and modal tanks. Says Grede: "It’s everything you need above the waist."

fake gucci bags-"C’est moi," says Atlantique Ascoli, identifying the effortlessly chic French girl in the lookbook for her new collection of what she terms "overblouses": crisp shirts in natural cotton with just a trace of linen. "I really wear the clothes." Ascoli, born in tumultuous late 1960s Paris, paired the versatile pieces with Maison Martin Margiela pencil skirts, Junya Watanabe trousers, and Chanel ballerina flats chanel replica pulled from her own closet. These soigné tops, inspired by Victorian blouses but cut in modern, slightly oversize proportions, are meant to be styled over other clothing as one would a sweater, or even just worn alone as a dress. Carried at Dover Street Market, they have won fans for their clean-lined simplicity; Chelsea Clinton re-cently sported a snap-front version. "I love things to be practical," Ascoli says.

25.09.2014 | Piguet
This necklaces skillfullness is conducted just by many of our qualified jewellers so, who in this particular point of view really are a lot of Panerai fake of the most useful anywhere, by means of across a century about feel approximately individuals Patek Philippe fake employing Stones is normally subsequently the outdoors to make sure you u . s ., for that reason others make sure the grade of this skillfullness is normally do not jeopardized. Clearly people are particularly seriously fake u-boat viewed as just by enterprise workers just for superior quality, effective succeed and additionally the biology behind this succeed simply being offered for retailers down the message.

A fabulous bond along with the potent automotive list was first a desirable, at the same time chancy push just for Hublot. It was eventually still a factor that Biver and additionally an individual’s party were not able to ignore. Biver’s system was first to produce a definitely completely unique variety of devices just for Ferrari, distinct from quickly re stamping other sorts of varieties. Aided by the basic Giant Boom like contemplation, Hublot formulated a bigger 45mm big lawsuit by having a UNICO routine, and additionally eye-catching trend. The result and additionally call happen to be fabulous, and additionally cutting edge qualities debuted relating to the keep an eye on that include a very easy introduction tie model, and additionally Hublot’s "Magic Gold" who was a fabulous mixed cloth about ceramic and additionally your old watches.

25.09.2014 | sonadesjackson@hotmail.com
Expensive really is the reason why something costs a tremendous amount, but there is great reason for the price. Overpriced means that something simply is known for a cost that is vastly in excess of the materials cost + promotion costs + development expenses + manufacturing cost + supply costs + fair benefit. Overpriced watches and overpriced watches can be common. And unfortunately overpriced people are too common replica tag heuer. At the same effort, you need to determine, "if a brand asks a specific overpriced amount for a wristwatch, but is still in the position to sell them fake watches, can you still regard the watch to be overpriced? " The answer is certainly yes, but you still really want the watch, don’t you? I will now do not delay - list many (though not all) of the reasons why that watches tend to be so expensive. These are both in defense of the industry, and expositive issues which were less glamorous regarding the luxury industry. The first thing that watch is amazingly obvious, is the visual range of carbon fiber that comprises the eye. As someone who incorporates a great love for carbon dioxide fiber, and who has items comprised wholly from them, I can say oahu is the absolute best that I have seen on a watch and ’moves’ together with the light, as good carbon linens should. Next, the pushers of a chronograph feel unique of your average pushers. The moment first depressed, it gives the characteristic ’click’ for you to expect when starting any function, however fake rolex, each additional push of the same pusher does never. The motion is smooth and silent through to the chronograph is stopped and reset, then watch clicks once.

04.01.2015 | abigail
chanel replica handbags | It’s the wisdom of a romantic-comedy that flaws — like clumsiness or punctuality or wearing a messy bun — can be exceedingly appealing to the right person. Just be fastidious about ordering at a diner and you’ve started yourself a love-affair long game. In this spirit, a new dating site called Settle for Love is encouraging users to list whatever’s wrong with fake chanel bags them. Some have gone as far as to list: clinginess, loyalty, chubbiness, an addiction to Diet Mountain Dew, biking, a balding head, unemployability, and home ownership. There are helpful pro and con categories so you don’t have to categorize these qualities on your own.

cheap chanel bags | Currently, the site is asking for funding on Kickstarter. The prototype, according to the founder David Wheeler, "is slow." He continues, with music swelling, "It’s also ugly. It’s built atop unsustainable code with barebones functionality," but discount chanel handbags "it shows the potential this concept has bringing fun and honesty." It may have problems, but it’s got a lot to offer, if you would just give it a chance. It’s just a website standing in front of people who use websites, asking them to love it.

14.01.2015 | keyuanyuan85@16.com

mont blanc legend


louis vuitton outlet


michael kors outlet online


canada goose outlet


nfl jerseys


rolex watches outlet


true religion jeans


oakley sunglasses


coach factory


cheap beats bydre


michael kors handbags


coach outlet


www.louisvuitton.com


louis vuitton


ugg outlet


jordan 6 rings


fitflop


coach outlet stores online


true religion


ralph lauren


ralph lauren


canada goose outlet


beats solo


michael kors


coach outlet store online


polo outlet


louis vuitton outlet


true religion jeans


fitflops outlet


moncler jackets


cheap oakley sunglasses


burberry outlet


michael kors outlet online


black timberland boots


timberland outlet


abercrombie outlet


timberlands


burberry handbags


chanel handbags


red bottom shoes


north face jackets


canada goose outlet


uggs for women


christian louboutin outlet


ugg outlet


uggs on sale


chi hair strighteners


marc jacobs outlet


adidas outlet store


true religion outlet


true religion


abercrombie


gucci belts


jordan 11s


soccer jerseys


rolex watches outlet


running warehouse


ugg boots clearance


tory burch outlet


oakley sunglasses discount


louis vuitton


ugg outlet


toms outlet


hollister


canada goose jacket


fake watches


canada goose outlet stores


soccer jerseys


ugg boots clearance


marc jacobs bags


ralph lauren uk


cheap toms shoes


ray ban sunglass


oakley sunglasses


burberry outlet stores


jordan 11 snakeskin


louis vuitton handbags


cheap oakleys


timberland shoes


uggs outlet


timberland uk


jordan 11 retro


black timberland boots


prada


tods shoes


tory burch outlet online


louis vuitton handbags


kobe bryant shoes 2015


coach outlet


ray ban outlet


lululemon


chanel outlet online


louis vuitton outlet


cheap oakleys


tory burch outlet


michael kors uk sale


michael kors


discount rayban sunglasses


nfl jerseys


hollister clothing


jordan shoes


abercrombie fitch


hermes belts


chanel outlet online


gucci outlet online


christian louboutin sale


true religion outlet


canada goose outlet


guess outlet


christian louboutin shoes


retro 11


jordan 4s


michael kors outlet online sale


tory burch flats


jordan retro 11


adidas outlet store


burberry sale


red shoes


celine handbags


toms canada


christian louboutin shoes


concord 11


louis vuitton bags


michael kors outlet


canada goose jackets


burberry handbags


replica watches


michael kors outlet online


uggs for women


louis vuitton


kate spade outlet online


louis vuitton purses


jordan retro 11


louis vuitton


ugg australia


oakley outlet


coach outlet store online


hollister


timberland earthkeepers


louis vuitton


ralph lauren bedding


hollister clothing store


oakley sunglasses wholesale


timberland boots


true religion outlet


abercrombie


christian louboutin shoes


beats solo


dior outlet


canada goose sale


burberry sale


canada goose


nike stores


canada goose


gucci outlet


timberland outlet


oakley sunglasses outlet


abercrombie outlet


michael kors outlet


tory burch shoes


michael kors outlet sale


copy watches


abercrombie kids


lv bags


chanel outlet


louis vuitton


tod’s shoes


jordan 3


cheap uggs


red bottoms


beats by dr dre


hollister clothing


louis vuitton outlet


timberlands


cheap uggs


canada goose jackets


gucci outlet


burberry outlet online


ugg boots


ugg australia


burberry outlet online


canada goose sale


tory burch outlet


tory burch outlet


coach outlet store online


polo outlet


michael kors


fitflop outlet


michael kors


christian louboutin shoes


ugg for women


coach outlet


lebron james shoes for sale


chanel handbags


tods outlet


burberry outlet


ray ban eyeglasses


replica watches


christian louboutin outlet


ugg boots for women


ralph lauren home


fitflop


jordan 11s


christian louboutin


ray ban glasses


timberland pro


toms promo code


toms.com


ugg boots clearance


chanel outlet


burberry outlet stores


air jordan 8


ugg slippers


louis vuitton


michael kors handbags


marc jacobs outlet


louis vuitton


cheap toms


ray ban aviators


timberland boots for men


canada goose outlet


burberry outlet stores


red christian louboutin


ugg boots


ray ban outlet


coach factory outlet online


coach outlet store online


moncler


coach outlet


jerseys wholesale


louis vuitton outlet


burberry scarf


ugg boots


uggs for kids


canada goose


tory burch boots


hogan outlet


michael kors outlet online


michael kors outlet online


burberry outlet


the north face


michael kors outlet online


jordan 11 columbia


coach factory


burberry scarf


michael kors outlet


coach factory outlet


canada goose outlet


michael kors outlet


christian louboutin outlet


polo ralph lauren online


hollister clothing store


louis vuitton outlet


canada goose jackets


michael kors outlet online


coach outlet store online


canada goose outlet online


black timberland boots


christian louboutin shoes


hollister


cheap uggs


canada goose jackets


burberry outlet


louis vuitton


hollister clothing store


true religion outlet


kate spade


coach outlet online


chanel handbags


christian louboutin outlet


belstaff


jordan 6 cigar


mont blanc mountain


mont blanc pen


burberry sale


chanel handbags


burberry outlet


louis vuitton outlet


ugg boots clearance


moncler


true religion jeans


burberry outlet


coach outlet store online


michael kors handbags


abercrombie


ugg boots sale


oakley sunglasses


true religion sale


abercrombie and fitch


gucci handbags


burberry outlet


adidas wings


jordan 11


ray ban aviators


ugg australia


michael kors outlet online sale


timberland boots


uggs outlet


true religion outlet


abercrombie store new york


ugg boots


timberland boots


timberland pro


red timberland boots


mont blanc pens


ugg boots


polo outlet


timberland canada


timberland outlet


cheap toms shoes


coach outlet


fitflop


abercrombie


concord 11


bottega veneta sale


michael kors outlet


ray ban eyeglasses


louis vuitton outlet


toms outlet


gucci bags


ugg on sale


tory burch handbags


tod’s outlet


ugg boots


abercrombie


true religion outlet


beats headphones


chanel bags


tory burch sale


tory burch outlet online


burberry outlet


chanel outlet


louis vuitton bags


gucci factory outlet


burberry handbags


uggs outlet


oakley sunglasses


burberry sale


coach factory online


polo ralph lauren


louis vuitton purses


cheap uggs


coach factory


michael kors outlet online sale


ghd flat iron


louis vuitton handbags


abercrombie store


tod’s outlet


ray bans


michael kors outlet


hollister clothing store


christian louboutin outlet


michael kors handbags


retro jordans 13


cheap uggs


michael kors outlet


coach outlet


hollister co


abercrombie & fitchfitch


coco chanel


belstaff jackets


ray ban outlet


burberry scarf


oakley sunglasses cheap


jordan 3 white cenment


rayban sunglasses


burberry uk


louis vuitton purses


ugg australia


burberry outlet


chanel handbags


timberland boots


coach factory outlet


toms wedges


burberry uk


supra outlet


adidas running shoes


fitflop footwear


michael kors outlet online sale


ray ban glasses


michael kors handbags


canada goose sale


hollister jeans


michael kors outlet


kd shoes


insanity workout


oakley vault


michael kors handbags


mont blanc


louis vuitton handbags


knockoff watches


abercrombie kids


gucci outlet


adidas running shoes


ugg boots


coach factory outlet


ugg boots


toms outlet


jordans 11


uggs outlet


ralph lauren uk


oakley sunglasses cheap


new lebron james shoes


uggs on sale


ray ban eyeglasses


uggs for women


coach outlet store


burberry handbags


abercrombie outlet


coach purses


ugg boots


moncler


abercrombie and fitch


coach factory outlet


coach factory outlet


abercrombie


michael kors handbags


ugg australia


true religion sale


canada goose jackets


louis vuitton handbags


nike free run


canada goose sale


louis vuitton outlet


tory burch handbags


rayban sunglasses


jordan retro 11


hollister kids


burberry outlet


timberland outlet


black timberland boots


mont blanc pens


louis vuitton handbags


celine handbags


ugg boots


christian louboutin outlet


jeremy scott adidas


uggs for women


gucci outlet online


polo ralph lauren


oakley sunglasses


jordan shoes


christian louboutin sale


retro jordans


hollister clothing


oakley sunglasses


burberry scarf


abercrombie and fitch


tory burch outlet


mont blanc legend


timberland earthkeepers


new jordans


ugg boots


white timberland boots


oakley sunglasses outlet


toms canada


p90x workouts


burberry outlet


tory burch flats


fendi bags


concord 11


oakley outlet


jordan retro 11


ugg boots


coach outlet online


michael kors outlet online


discount rayban sunglasses


abercrombie & fitchfitch


cheap nfl jerseys


cheap nfl jerseys


hollister


louis vuitton handbags


michael kors outlet online


timberland boots


hollister outlet


ugg slippers


ugg outlet


lululemon headbands


christian louboutin shoes


black timberland boots


щоб розмістити повідомлення чи коментар на сайт, вам потрібно увійти під своїм логіном

Cпеціальні проекти