Центр правових та політичних досліджень „СІМ”

Місія  Центру – сприяння становленню громадянського суспільства, верховенства права та публічної політики в Україні

ЦППД «СІМ» є членом та одним із засновників Української Гельсінської спілки з прав людини (Асоціації правозахисних організацій, метою якої є сприяння практичному виконанню гуманітарних статей Заключного акту Гельсінської наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 року, інших прийнятих на його розвиток міжнародних правових документів, а також усіх інших зобов’язань України в сфері прав людини та основних свобод). 


 7 принципів діяльності Центру:

1. активність;

2. відкритість та прозорість;

3. корисність  для  суспільства.

4. відповідальність

5. самоврядність

6. політична незаангажованість

7. солідарність

Інструменти діяльності Центру: науково-дослідницькі та комунікативні  програми моніторинг, аналіз політики;  правозахисна діяльність;  інформаційна робота, нестандартний креатив та просвітництво; пряма комунікація, мобільні групи

Цілі  Центру:


 § розвиток  української  правової  думки та  культури;

§ забезпечення  прав  і  свобод  людини  та  громадянина  в  Україні;

§ сприяння  трансформації  правової  системи  України  на  засадах  демократії;

§ сприяння розвитку принципів публічної політики

§ підтримка  здібної  молоді;

§ дослідження  політичної  ситуації  в  країні  та  впровадження  політики  інтеграції  у  європейські  державні  та  недержавні  структури;

§ збереження  національної спадщини.

 

Актуальні пріоритети діяльності Центру:


 1. Програми  для  молоді

2. Сприяння правовій  реформі  в Україні

3. Моніторинг  дотримання  прав  та  свобод  людини  та  громадянина  в  Україні; сприяння  імплементації  Європейської  Конвенції  про  захист  прав  і  свобод  людини  в  правову  систему  України

4. Сприяння збереженню та розвитку національної культурної спадщини

5. Правозахисна діяльність, надання  юридичної  допомоги  громадянам  у  конфліктах  з органами  державної  влади

6. Моніторинг та аналіз відкритості і прозорості діяльності органів влади

7. Організація  наукових  досліджень

8. Консультаційна підтримка та просвітницькі програми


 Діючі програми Центру:

§    Громадська приймальня з надання юридичної допомоги (032) 243-25-50, (032) 297-19-32 (внутр 16)

§    Діяльність в рамках Громадської Ради при  ГУМВС  у  Львівській  області  з  питань  забезпечення  прав  людини

§  Моніторинг реалізації державної пам’яткоохоронної політики

§    Моніторинг дотримання статті 8 Європейської конвенції прав людини в Україні

§  Програма сприяння розвитку молоді і залучення до громадського життя

Керівництво Центру: Президент Тополевська  Лідія,  член  Громадської  Ради при  ГУМВС  у  Львівській  області  з  питань  забезпечення  прав  людини.

Експерти: Ясиневич Ярина – експерт з питань памяткоохоронної політики; Сало Ольга – дизайнер; Шевців Андрій – PR-менеджер;  Когут Андрій – експерт-аналітик; Хома Ніна – помічник юриста громадської приймальні, прес-секретар; Тополевський Руслан – експерт у галузі доступу до інформації та права на приватність, Коцюруба Ольга – експерт з конституційного та адміністративного права.

Партнери:  Харківська  правозахисна  група,  БО «Твоє  право»,  БФ «Право  і  демократія»,  ГМ  ОПОРА, Центр досліджень визвольного руху, МФ «Відродження», ОБСЄ, Лабораторія законодавчих ініціатив, АК «Агєєв, Бережний  і партнери», портал Громадський простір, Благодійний фонд збереження історико-архітектурної спадщини міста Львова, ІСАР «Єднання» та ін.

 


C